Jan 23, 2012

Ćwiczenia mnemotechniczne

Gregorz Sztwiertnia

                                                           Forget
                                For
                Rge
T

No comments: